Pereiti prie turinio

Terminai ir sąlygos

DOLITA valdo šią svetainę. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia DOLITA. DOLITA siūlo šią svetainę, įskaitant visą jums, vartotojui, prieinamą informaciją, įrankius ir paslaugas, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, taisyklėmis ir pranešimais.

Apsilankę mūsų svetainėje ir ką nors iš mūsų pirkdami, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“. Jūs sutinkate laikytis toliau nurodytų sąlygų ("Paslaugų teikimo sąlygos", "Sąlygos"), įskaitant papildomas sąlygas ir politiką, nurodytas čia ir pasiekiamas naudojant hipersaitą. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir turinio bendradarbiai.

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetainę. Prisijungdami arba naudodami bet kurią svetainės dalį, jūs sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apsiriboja šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kurioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, pridedamoms prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė yra įsikūrusi Shopify Inc. Jie suteikia mums internetinę el. prekybos platformą, kad galėtume jums parduoti savo produktus ir paslaugas.

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis patvirtinate, kad esate bent pilnametystės savo šalyje, valstijoje ar provincijoje, kurioje gyvenate, arba pilnametystės savo šalyje, valstijoje ar provincijoje, kurioje gyvenate. Jūs davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine. Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Jūs neturite perduoti jokių kirminų ar virusų ar bet kokio žalingo kodo.

Pažeidus arba pažeidus bet kurią iš Sąlygų, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKYRIUS – BENDROSIOS SĄLYGOS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties atsisakyti Paslaugos. Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas. Įtraukiate (a) perdavimą įvairiais tinklais ir (b) pakeitimus, kad atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Kredito kortelės informacija visada yra užšifruota persiunčiant tinklus.

Jūs sutinkate be aiškaus rašytinio mūsų leidimo neatkurti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ar nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nenaudoti Paslaugos ar prieigos prie Paslaugos ar bet kokio kontakto svetainėje, per kurią teikiama Paslauga.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neribos ar kitaip nepaveiks šių Sąlygų.

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMBUMAS IR LAIKŠKUMAS

Mes nesame atsakingi, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga skirta tik bendrai informacijai. Nereikėtų ja pasikliauti ar juo vadovautis kaip vieninteliu pagrindu priimant sprendimus, nesikreipiant į pirminius, tikslesnius, išsamesnius ar savalaikiškesnius informacijos šaltinius. Bet koks pasikliovimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija, būtinai, nėra aktuali ir pateikiama tik jums. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS – PASLAUGOS IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų gaminių kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį).

Mes nesame atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKYRIUS – PRODUKTAI AR PASLAUGOS (JEI TAIKOMA)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti pasiekiami tik internetu per svetainę. Remiantis mūsų grąžinimo politika, šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir juos galima grąžinti arba keisti tik.

Dėjome visas pastangas, kad mūsų gaminių spalvos ir vaizdai, pasirodantys parduotuvėje, būtų rodomi kuo tiksliau. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus. Pasiliekame teisę, bet nesame įsipareigoję apriboti savo produktų ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Bet koks pasiūlymas bet kuriam produktui ar paslaugai, pateiktas šioje svetainėje, yra negaliojantis, kai tai draudžiama.

Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKYRIUS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui įsigytus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus naudojant tą pačią kliento paskyrą, tą pačią kredito kortelę arba užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir pristatymo adresą. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jus informuoti susisiekę el. paštu ir atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo metu. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia prekiautojai, perpardavėjai ar platintojai. Mes pasiliekame teisę atmesti bet kokį užsakymą, kurį pateikiate mums.

Sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus pirkinius, įsigytus mūsų parduotuvėje. Sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKYRIUS – PASIRENKAMIEJI ĮRANKIAI

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei nekontroliuojame, nei įvesti.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių „tokie, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl to, kad naudojatės pasirenkamais trečiųjų šalių įrankiais.

Bet koks pasirenkamų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir savo nuožiūra. Turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkamas trečiosios šalies teikėjas (-ai), ir jas patvirtinate.

Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ar paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKYRIUS – TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiamos naudojant mūsų Paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių medžiagos. Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiąsias svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo išnagrinėjimą ar įvertinimą ir negarantuojame. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.

Mes nesame atsakingi už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiais kitais sandoriais, susijusiais su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad juos suprantate. Skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKYRIUS – NAUDOTOJŲ PASTABOS, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKIMAI

Jei mūsų prašymu siunčiate individualius darbus (pavyzdžiui, konkurso darbus) arba be mūsų rekomendacijos, siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu, ar kitaip (bendrai vadinami „komentarai“), sutinkate, kad mes bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius komentarus, kuriuos mums perdavėte. Mes nesame ir neprisiimame įsipareigojimų (1) išlaikyti bet kokius komentarus konfidencialiai; (2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.

Galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, mūsų nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, šmeižiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias paslaugų teikimo sąlygas. .

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos arba jokio kompiuterinio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, galinčios kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu, o ne savimi ar kitaip klaidinti trečiųjų šalių ar mūsų dėl bet kokių komentarų kilmės. Tik jūs atsakote už bet kokius savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės ir neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Mūsų privatumo politika reglamentuoja jūsų asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę. Peržiūrėkite mūsų privatumo politiką.

11 SKYRIUS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR TRŪKIMAI

Kartais mūsų svetainėje arba Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, susijusių su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, transportavimo laiku ir prieinamumu. Pasiliekame teisę ištaisyti visas klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą). .

Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokia nurodyta Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje taikoma atnaujinimo ar atnaujinimo data neturėtų būti laikoma nuoroda, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista arba atnaujinta.

12 SKYRIUS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų draudimų, nurodytų Paslaugos sąlygose, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu:

 1. Bet kokiam neteisėtam tikslui.
 2. Raginti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokius neteisėtus veiksmus.
 3. Pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius.
 4. Pažeisti arba pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų intelektinės nuosavybės teises.
 5. Priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti arba diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios.
 6. Pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją.
 7. Įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui.
 8. Rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją.
 9. Siunčiami šlamštas, sukčiuoti, apgauti, pretekstas, voras, nuskaityti ar iškrapštyti.
 10. Dėl bet kokio nepadoraus ar amoralaus tikslo.
 11. Norėdami trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas.

Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kurio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKYRIUS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, negarantuojame ir negarantuojame, kad mūsų Paslauga naudositės nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų. Mes negarantuojame, kad naudojant Paslaugą gauti rezultatai bus tikslūs ar patikimi. Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti Paslaugą neribotam laikui arba atšaukti Paslaugą bet kuriuo metu be įspėjimo.

Jūs aiškiai sutinkate, kad naudokitės Paslauga savo rizika. Paslauga ir visi per Paslaugą jums pateikti produktai bei paslaugos yra (išskyrus tuos atvejus, kai mes aiškiai nurodėme) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip galima naudoti, be jokio pareiškimo, garantijų ar sąlygų, nei aiškių, nei numanomų. , įskaitant visas numanomas perkamumo, prekinės kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas ar sąlygas.

DOLITA, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu būdu nėra atsakingi už bet kokius sužalojimus, praradimus, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiamuosius, specialius arba bet kokios rūšies pasekminius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokius panašius nuostolius, susijusius su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežtą atsakomybę ar kitu būdu, kylančius iš jūsų bet kokių Paslaugų ar produktų, įsigytų naudojant Paslaugą, naudojimą arba bet kokią kitą pretenziją, bet kokiu būdu susijusią su jūsų naudojimusi Paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias bet kokio turinio klaidas ar praleidimus arba bet kokios rūšies nuostoliai ar žala, patirta naudojant Paslaugą arba bet kokį turinį (ar produktą), paskelbtą, perduotą ar kitaip padarius prieinamą per Paslaugą, net jei apie jų galimybę buvo pranešta. Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė yra ribojama iki didžiausios įstatymų leidžiamos apimties.

14 SKYRIUS – ŽALOS ATMOKA

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti DOLITA ir mūsų patronuojančias įmones, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus. advokato mokesčiai, kuriuos sumokėjo bet kuri trečioji šalis dėl šių paslaugų teikimo sąlygų ar dokumentų, į kuriuos jos įtrauktos kaip nuoroda, pažeidimo arba dėl jūsų bet kokio įstatymo ar trečiosios šalies teisių pažeidimo.

15 SKIRSNIS

Jei kuri nors šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata nustatoma kaip neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai. Laikoma, kad neįgyvendinama dalis yra atskirta nuo šių paslaugų teikimo sąlygų; toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir įvykdymui.

16 SKYRIUS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsiradę iki nutraukimo datos, išlieka ir pasibaigus šiai Sutarčiai visais tikslais. Šios paslaugų teikimo sąlygos yra praktiškos, nebent jūs arba mes jas nutrauksite. Galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.

Tarkime, kad, mūsų vieninteliu sprendimu, jums nepavyks arba mes įtariame, kad nesugebėjote laikytis bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos. Tokiu atveju mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo, o jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki nutraukimo datos imtinai; ir atitinkamai gali neleisti jums naudotis mūsų Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKYRIUS – VISAS SUTARTIS

Bet kokios teisės ar nuostatos, numatytos šiose paslaugų teikimo sąlygose, įgyvendinimas ar neįgyvendinimas nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakyta.

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su Paslauga, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiant bet kokias ankstesnes ar tuo pačiu metu sudarytas sutartis, pranešimus ir pasiūlymus. , žodžiu ar raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).

Bet kokie neaiškumai aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas negali būti traktuojami prieš rengiantįjį šalį.

18 SKYRIUS – TAIKOMI TEISĖ

Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms ir bet kurioms atskiroms sutartims, pagal kurias teikiame Jums Paslaugas, taikomos ir aiškinamos Lietuvos Respublikos įstatymai.

19 SKYRIUS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Savo nuožiūra pasiliekame teisę atnaujinti, keisti arba pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote periodiškai tikrinti, ar mūsų svetainėje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar Paslauga arba prieiga prie jų po bet kokių šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas turėtumėte atsiųsti mums adresu customer@dolitashoes.com.

21 SKYRIUS – 100% KAINOS GARANTIJA

Jei kitoje svetainėje rasite prekę už mažesnę kainą, mes grąžinsime jums 100% skirtumą tarp mažesnės kainos ir Dolitashoes.com kainos.

Taisyklės:

 • Prekė turi būti sandėlyje tokio paties stiliaus, dydžio ir spalvos, įsigytos iš Dolitashoes.com svetainės.
 • Specialios reklamos, nuolaidos ir dovanų kuponai netinka.
 • Svetainė, kurioje rasite mažesnę kainą, turi būti teisėta įmonė ir negali būti aukciono svetainė ar privatus renginys.
 • Galutinė reklamuojama kaina, kuri būtų sumokėta kitoje svetainėje, įskaitant pristatymą ir mokesčius, atėmus bet kokią reklamą, bus palyginta su galutine jūsų užsakymo kaina, pateikta svetainėje Dolitashoes.com, ir bus įtraukta skaičiuojant skirtumą.
 • Pasiūlymas galioja dešimt dienų po pirkimo.
 • Pasiūlymas galioja užsakymams/prekėms, siunčiamoms į paskirties vietas Europos Sąjungoje.
 • Pasiūlymas vienam klientui ribojamas iki vieno pinigų grąžinimo per mėnesį.

Norėdami grąžinti pinigus:

 1. Užsisakykite norimą prekę iš Dolitashoes.com.
 2. Išsiųskite el. laišką adresu customer@dolitashoes.com, nurodydami: (1) užsakymo numerį, (2) svetainės, kurioje radote prekę, URL ir (3) instrukcijas, kaip rasti prekę.
 3. Gavusi el. laišką, Dolitashoes.com patikrins svetainę, kurioje radote mažesnę kainą, suteiks nuolaidą ir atsiųs el. laišką su nauja suma.

Siekdama apsaugoti šios programos vientisumą, UAB DOLITA, įmonė, kuriai priklauso ir valdo Dolitashoes.com, pasilieka teisę patikrinti bet kurio internetinio mažmenininko, kurio svetainė yra nurodyta kainų atitikimo užklausoje, teisėtumą, naudodama bendrai priimtus kriterijus.

Uždaryti