Pereiti prie turinio

Paslaugų teikimo sąlygos

DOLITA yra šios svetainės administratorė. Šioje svetainėje sąvokos „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia DOLITA. DOLITA pristato šią svetainę, įskaitant visą informaciją, priemones ir paslaugas, kuriomis jūs, vartotojai, galite naudotis šioje svetainėje, jeigu sutiksite su visais šiame dokumente pateikiamais terminais, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Apsilankydami mūsų svetainėje ir ką nors iš mūsų pirkdami, esate įtraukiami į mūsų „paslaugų teikimo procesą“. Sutinkate laikytis toliau nurodytų sąlygų (toliau – Paslaugų teikimo sąlygos, Sąlygos), įskaitant papildomas sąlygas ir politikas, į kurias pateikiama internetinė nuoroda. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės vartotojams, be apribojimų įskaitant vartotojus, kurie yra naršytojai, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir turinio autoriai.

Prašome prieš apsilankant mūsų svetainėje ar ja naudojantis atidžiai perskaityti šias Paslaugų teikimo sąlygas. Gavę prieigą arba naudodami bet kurią svetainės dalį, sutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų. Jeigu nesutinkate su visomis šio susitarimo sąlygomis, galite neprisijungti prie mūsų svetainės ir nesinaudoti joje siūlomomis paslaugomis. Jeigu šios Paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas su jomis aiškiai apsiriboja šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kokioms naujoms funkcijoms arba priemonėms, kuriomis papildoma dabartinė parduotuvė, taip pat bus taikomos Paslaugų teikimo sąlygos. Šioje svetainėje galite bet kuriuo metu peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją. Pasiliekame teisę atnaujinti, keisti arba pakeisti nauja bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, skelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi už periodinį šio puslapio tikrinimą dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis svetainės naudojimas arba prieiga prie svetainės po pakeitimų paskelbimo laikomi sutikimu su šiais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė veikia „Shopify Inc.“ platformoje. Tai yra internetinė elektroninės prekybos platforma, kurioje mes galime parduoti jums savo prekes ir paslaugas.

1 SKYRIUS. INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei tokio amžiaus, kuris laikomas pilnametystės amžiumi jūsų gyvenamoje šalyje, valstijoje ar provincijoje, arba kad esate vyresnis nei tokio amžiaus, kuris laikomas pilnametystės amžiumi jūsų gyvenamojoje šalyje, valstijoje ar provincijoje. Jūs davėte mums sutikimą leisti nepilnamečiams ir jūsų išlaikomiems asmenims naudotis šia svetaine. Negalite naudoti mūsų prekių jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat, naudodamiesi paslaugomis, negalite pažeisti jūsų jurisdikcijoje galiojančių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių įstatymais).

Negalite perduoti jokių kenkėjiškų programų ar virusų arba bet kokio kenkėjiško pobūdžio kodo.

Jeigu nevykdysite arba pažeisite šias Sąlygas, jums nedelsiant bus nutrauktas paslaugų teikimas.

2 SKYRIUS. BENDROSIOS SĄLYGOS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti teikti paslaugas bet kuriam asmeniui dėl bet kokios priežasties. Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kreditinės kortelės duomenų) gali būti perduotas neužšifruotas ir apimti (a) persiuntimus per įvairius tinklus ir (b) pakeitimus, skirtus įvykdyti ir prisitaikyti prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Kreditinės kortelės duomenys perdavimo per tinklus metu visuomet užšifruojami.

Jūs sutinkate be mūsų aiškaus raštiško leidimo nedauginti, nedubliuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti paslaugų dalies, Paslaugų naudojimo teisės ar prieigos prie paslaugų arba bet kokios sutarties, esančios svetainėje, per kurią teikiamos paslaugos.

Šiame susitarime naudojamos antraštės įtraukiamos tik patogumo dėlei ir neapriboja bei neturi jokio poveikio šioms Sąlygoms.

3 SKYRIUS. INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR PATEIKIMAS LAIKU

Mes nesame atsakingi, jeigu šioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli, neišsami ar pasenusi. Medžiaga šioje svetainėje pateikiama tik bendro pobūdžio informavimo tikslais. Šia informacija neturėtų būti remiamasi ir ji neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas sprendimams priimti, nepasitelkiant pagrindinių, tikslesnių, išsamesnių ar atnaujintų informacijos šaltinių. Galite remtis šiame puslapyje pateikiama informacija tik prisiimdami savo riziką.

Šioje svetainėje gali būti pateikiama tam tikra informacija iš praeities. Informacija iš praeities neatspindi dabarties ir yra pateikiama tik jūsų žiniai. Pasiliekame teisę keisti šios svetainės turinį bet kuriuo metu, tačiau neprivalome atnaujinti mūsų svetainėje pateiktos informacijos. Jūs sutinkate, kad esate atsakingi už mūsų svetainės pakeitimų stebėseną.

4 SKYRIUS. PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų prekių kainos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti paslaugų (bet kurios jų dalies arba turinio) teikimą be atskiro įspėjimo.

Nesame atsakingi jums arba jokiai trečiajai šaliai už bet kokį paslaugų teikimo pakeitimą, kainų pakeitimą, paslaugų teikimo sustabdymą arba nutraukimą.

5 SKYRIUS. PREKĖS ARBA PASLAUGOS (JEIGU TAIKYTINA)

Tam tikros prekės arba paslaugos gali būti siūlomos išskirtinai internetu mūsų svetainėje. Šios prekės arba paslaugos yra riboto kiekio ir joms taikomos grąžinimo ar pakeitimo sąlygos, kurios yra nustatytos tik mūsų Prekių grąžinimo politikoje.

Dedame visas pastangas, kad galėtume kuo tiksliau perteikti mūsų parduotuvėje parduodamų prekių spalvas ir vaizdus. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriuje matomos spalvos bus tikslios. Pasiliekame teisę, bet neprivalome apriboti mūsų produktų arba paslaugų pardavimus bet kokiam asmeniui, geografiniam regionui arba jurisdikcijai. Galime pasinaudoti šia teise kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti mūsų siūlomų prekių arba paslaugų kiekius. Visi prekių arba paslaugų kainodaros aprašymai bet kuriuo metu gali būti keičiami be atskiro įspėjimo, vien tik mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti prekybą konkrečia preke. Bet koks pasiūlymas dėl prekės ar paslaugos šioje svetainėje negalioja, jeigu jis yra uždraustas.

Mes negarantuojame, kad jūsų pirktų arba įsigytų prekių, paslaugų, informacijos arba kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bus ištaisytos paslaugų teikimo klaidos.

6 SKYRIUS. SĄSKAITŲ PATEIKIMO IR PASKYROS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Pasiliekame teisę atsisakyti vykdyti bet kokį jūsų pateiktą užsakymą. Vien tik mūsų nuožiūra galime apriboti arba atšaukti kiekius, leistinus vienam asmeniui, namų ūkiui arba užsakymui. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros, naudojant tą pačią kredito kortelę, arba užsakymus, kuriuose naudojamas tas pats sąskaitų pateikimo ir siuntimo adresas. Jeigu pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime susisiekti su jumis elektroniniu paštu ir sąskaitų pateikimo adresu ar telefono numeriu, kurį nurodėte užsakymo metu, ir jus apie tai informuoti. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, vien tik mūsų manymu, galėjo pateikti prekybininkai, perpardavėjai arba platintojai.

Jūs sutinkate pateikti atnaujintą, išsamią ir tikslią pirkimo ir paskyros informaciją visiems mūsų parduotuvėje atliekamiems pirkimams. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant elektroninio pašto adresą bei kreditinių kortelių numerius ir galiojimo datas, kad galėtume užbaigti operacijas ir susisiekti su jumis, kai bus reikalinga.

Dėl išsamesnės informacijos peržiūrėkite mūsų Prekių grąžinimo politiką.

7 SKYRIUS. PAPILDOMOS PRIEMONĖS

Galime suteikti jums galimybę naudotis trečiųjų šalių priemonėmis, kurių stebėsenos mes nevykdome, nekontroliuojame ir negalime įtakoti jų naudojimo.

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad mes suteikiame galimybę naudotis tokiomis priemonėmis, „kokios jos yra“ ir „kai bus galima“ jomis naudotis be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir patvirtinimo. Neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl jūsų naudojimosi pasirenkamomis trečiųjų šalių priemonėmis arba susijusios su tokiu naudojimu.

Jūs galite naudotis svetainėje siūlomomis pasirenkamomis priemonėmis vien tik savo nuožiūra ir rizika, taip pat turėtumėte užtikrinti, kad esate susipažinę ir pritariate sąlygoms, kuriomis tokias priemones teikia atitinkama trečioji(-iosios) šalis(-ys)-paslaugų teikėja(-os).

Ateityje galime siūlyti naujas paslaugas ir funkcijas mūsų svetainėje (įskaitant, bet neapsiribojant naujomis priemonėmis ir ištekliais). Tokioms naujoms funkcijoms arba paslaugoms taip pat bus taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKYRIUS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, prekės ir paslaugos, teikiami mūsų paslaugų teikimo metu, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą. Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes nesame atsakingi už jų turinio ar tikslumo tikrinimą ar vertinimą, tad mes to negarantuojame. Nesame atsakingi už jokią trečiųjų šalių medžiagą arba svetaines, arba kitą trečiųjų šalių medžiagą, prekes ar paslaugas.

Mes nesame atsakingi už jokią žalą arba nuostolius, susijusius su prekių, paslaugų, išteklių ar turinio pirkimu ir naudojimu ar kitomis operacijomis, susijusiomis su trečiųjų šalių svetainėmis. Prašome prieš jas atlikdami atidžiai peržiūrėti trečiųjų šalių politikas ir praktikas bei įsitikinti, kad gerai jas suprantate. Skundai, reikalavimai, susirūpinimą keliantys dalykai arba klausimai apie trečiųjų šalių produktus turėtų būti adresuojami trečiosioms šalims.

9 SKYRIUS. VARTOTOJŲ KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITA PATEIKIAMA INFORMACIJA

Jeigu mūsų prašymu siunčiate individualią ir konkrečią informaciją (pavyzdžiui, konkursui skirtą informaciją) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pageidavimus, pasiūlymus, planus arba kitą medžiagą internetu, elektroniniu paštu, paprastu paštu arba kitu būdu (toliau bendrai – komentarai), jūs sutinkate, kad mes bet kuriuo metu galime be apribojimų redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokiu pavidalu jūsų mums siųstus komentarus. Mes neprivalome ir neprivalėsime (1) užtikrinti komentarų konfidencialumo; (2) mokėti kompensacijos už komentarus arba (3) atsakyti į komentarus.

Mes galime, tačiau neprivalome stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kurį vien tik savo nuožiūra manome esant neteisėtu, įžeidžiančiu, gąsdinančiu, šmeižiančiu, menkinančiu, pornografiniu, nešvankiu arba kitaip abejotinu, arba kuris pažeidžia bet kokios šalies intelektinės nuosavybės teises arba šias Paslaugų teikimo sąlygas.

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekių ženklų, privatumo, asmeniškumo arba kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižiančios arba kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ir nešvankios medžiagos, kompiuterinio viruso ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos, kuri galėtų paveikti Paslaugų teikimą arba kitos susijusios svetainės veikimą. Jūs negalite naudotis netikru elektroninio pašto adresu, apsimesti kitu asmeniu arba kitaip klaidinti mus arba trečiąsias šalis dėl komentarų kilmės. Vien tik jūs esate atsakingi už savo komentarus ir jų tikslumą. Neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų arba trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS. ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimui parduotuvėje taikoma mūsų Privatumo politika. Žr. mūsų Privatumo politiką.

11 SKYRIUS. KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR PRALEIDIMAI

Kartkartėmis mūsų svetainėje arba paslaugų teikime gali būti pateikta informacija, kurioje yra tipografinių klaidų, netikslumų arba praleidimų, kurie gali būti susiję su prekių aprašymais, kainodara, reklama, pasiūlymais, prekių siuntimo mokesčiais, tranzito laikais ir pasiūla. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be atskiro įspėjimo (įskaitant po jūsų užsakymo pateikimo) ištaisyti klaidas, netikslumus arba praleidimus ir pakeisti arba atnaujinti informaciją, atšaukti užsakymus, jeigu paslaugų teikimo informacija arba informacija susijusioje svetainėje yra netiksli.

Mes neprisiimame jokio įsipareigojimo atnaujinti, pataisyti ar paaiškinti paslaugų teikimo informaciją arba informaciją susijusioje svetainėje, be apribojimų įskaitant kainodaros informaciją, išskyrus jei to reikalauja įstatymai. Jokia paslaugų teikimo ar susijusioje svetainėje nurodyta pakeitimo ar atnaujinimo data neturėtų būti suprantama kaip reiškianti, jog visa paslaugų teikimo informacija arba informacija susijusioje svetainėje buvo pakeista arba atnaujinta.

12 SKYRIUS. UŽDRAUSTAS NAUDOJIMAS

Be kitų draudimų, numatytų Paslaugų teikimo sąlygose, jums draudžiama naudoti svetainę arba jos turinį, siekiant: (a) neteisėto tikslo; (b) įtikinti kitus asmenis vykdyti arba dalyvauti neteisėtose veikose; (c) pažeisti tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietos valdžios potvarkius; (d) pakenkti mūsų intelektinės nuosavybės teisėms arba kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisėms arba jas pažeisti; (e) priekabiauti, smurtauti, įžeisti, padaryti žalos, pakenkti reputacijai, apšmeižti, menkinti, gąsdinti, diskriminuoti lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, tautybės ar negalios pagrindu; (f) pateikti neteisingą arba klaidinančią informaciją; (g) įkelti arba persiųsti virusus arba bet kokios kitos rūšies kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas tokiu būdu, kuris turėtų įtakos paslaugų teikimo arba susijusios svetainės, kitų svetainių arba interneto tinklo funkcionalumui arba veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; (i) siųsti nepageidaujamus laiškus, vogti duomenis, klastoti tapatybę, nuskaityti informaciją, nuskaityti adresus arba išgauti duomenis; (j) nedoro ar nemoralaus tikslo arba (k) trukdyti ar apeiti paslaugų teikimo ar susijusios svetainės, kitų svetainių arba interneto tinklo saugumo funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslaugų teikimu arba susijusia svetaine, jeigu pažeisite draudžiamo naudojimo nuostatas.

13 SKYRIUS. GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, netvirtiname ir nepareiškiame, kad jūsų naudojimasis mūsų paslaugomis nebus pertrauktas, vyks laiku, bus saugus arba jame nebus klaidų. Negarantuojame, kad paslaugos naudojimo rezultatai bus tikslūs ar patikimi. Jūs sutinkate, jog kartkartėmis mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba ją atšaukti bet kuriuo metu be atskiro įspėjimo.

Jūs aiškiai sutinkate, kad naudojatės arba negalite naudotis paslauga vien tik savo rizika. Paslauga ir visos jums pristatytos prekės ar paslaugos yra (jeigu mes aiškiai nenurodome kitaip) „tokios būklės, kokios yra“ ir „yra prieinamos“ jūsų naudojimui be jokios rūšies aiškių ar numanomų patvirtinimų, garantijų arba sąlygų, įskaitant visas numatomas garantijas arba sąlygas, susijusias su perkamumu, parduoti tinkama kokybe, tinkamumu konkrečiam tikslui, patvarumu, nuosavybe ir pažeidimų nebuvimu.

Jokiu atveju DOLITA, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, susijusios įmonės, agentai, rangovai, praktikantai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų turėtojai nėra atsakingi už jokį sužalojimą, žalą ar reikalavimą, tiesioginius ar netiesioginius išplaukiančius baudinius, specialiuosius arba išplaukiančius nuostolius, įskaitant be apribojimų prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, prarastus duomenis, atkuriamąsias išlaidas arba panašius nuostolius, grindžiamus sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe arba kitaip kylančius iš paslaugų arba prekių, įsigytų teikiant paslaugas, naudojimo arba kito reikalavimo, bet kokiu būdu susijusio su jūsų paslaugos ar prekės naudojimu, įskaitant, bet neapsiribojant turinio klaidomis ar praleidimais, arba bet kokio pobūdžio žala ar nuostoliais, patirtais dėl paslaugos arba paskelbto, persiųsto arba kitaip teikiant paslaugą padaryto prieinamu turinio (ar prekės) naudojimo net ir tuo atveju, jeigu informuota apie tokią galimybę. Kadangi kai kuriose valstybėse arba jurisdikcijoje neleidžiama neįskaičiuoti arba apriboti atsakomybę už išplaukiančius arba susijusius nuostolius, tokiose valstybėse arba jurisdikcijose mūsų atsakomybė apsiriboja maksimaliu lygiu, leistinu pagal įstatymus.

14 SKYRIUS. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti žalą, apginti ir apsaugoti DOLITA ir mūsų pagrindinę bendrovę, antrines įmones, susijusias įmones, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų davėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, praktikantus ir darbuotojus nuo bet kokios pretenzijos ar reikalavimo, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius, kuriuos pateikė trečioji šalis, arba kurie kyla dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų arba dokumentų, į kuriuos jie pateikia nuorodą, pažeidimo arba įstatymų ar bet kokios trečiosios šalies teisių pažeidimo.

15 SKYRIUS. ATSKIRIAMUMAS

Jeigu bet kuri šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata būtų pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįvykdoma, tokia nuostata vis tiek būtų vykdoma tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Neįvykdytina dalis būtų laikoma atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų. Toks toks atskyrimas neturės įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdymui.

16 SKYRIUS. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir prievolės, prisiimtos iki šios Sutarties nutraukimo dienos, galioja ir po jos nutraukimo visais tikslais. Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja, kol jūs arba mes jas nutrauksime. Jūs galite nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis, arba jos bus nutrauktos, kai jūs nustosite naudotis mūsų svetaine.

Jeigu vien tik mūsų nuožiūra jūs nesilaikote arba įtariame, kad jūs esate nepajėgūs laikytis bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostatos arba sąlygos, galime bet kuriuo metu be atskiro įspėjimo nutraukti šį susitarimą ir jūs privalėsite sumokėti visas sumas, mokėtinas iki šios Sutarties nutraukimo dienos ir tą dieną. Atitinkamai galime neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (arba bet kokia jų dalimi).

17 SKYRIUS. VISAS SUSITARIMAS

Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti arba vykdyti bet kokią šių Paslaugų teikimo sąlygų teisę arba nuostatą nėra laikomas tokios teisės arba nuostatos atsisakymu.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokios mūsų svetainėje arba paslaugų atžvilgiu paskelbtos politikos ar veiklos taisyklės sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslaugomis bei pakeičia ankstesnius arba dabartinius žodinius ar rašytinius mūsų ir jūsų susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus (įskaitant, bet neapsiribojant ankstesnėmis Paslaugų teikimo sąlygų versijomis).

Bet kokie neaiškumai, susiję su šių Paslaugų teikimo sąlygų aiškinimu, negali būti aiškinami jas parengusios šalies nenaudai.

18 SKYRIUS. TAIKYTINA TEISĖ

Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms ir atskiriems susitarimams, pagal kuriuos teikiame jums Paslaugas, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

19 SKYRIUS. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kuriuo metu peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę vien tik mūsų nuožiūra atnaujinti, keisti arba pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi už periodinį mūsų svetainės tikrinimą dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis arba prieiga prie mūsų svetainės arba paslaugų po šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų yra laikomas sutikimu su šiais pakeitimais

20 SKYRIUS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimai apie šias Paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti siunčiami mums adresu: customer@dolitashoes.com.

21 SKYRIUS. 100 % KAINOS GARANTIJA

Jeigu rasite tą pačią prekę, už mažesnę kainą parduodamą kitoje svetainėje, mes 100 % kompensuosime mažesnės kainos ir DOLITASHOES.COM kainos skirtumą.

Taisyklės:

  • Prekė turi būti to paties stiliaus, dydžio ir spalvos kaip ir toji, įsigyta svetainėje DOLITASHOES.COM.

  • Specialūs pardavimų skatinimai, kainų sumažinimai ir dovanų čekiai neatitinka kriterijų kompensacijai gauti.

  • Svetainė, kurioje radote prekę mažesne kaina, turi būti teisėtas verslas ir negali būti aukciono arba privataus pardavimo renginio svetainė.

  • Galutinė viešai reklamuojama kaina, kuri yra mokėtina kitoje svetainėje, įskaitant siuntimo ir kitus mokesčius, atėmus reklamą, bus palyginama su galutine kaina jūsų užsakyme iš DOLITASHOES.COM ir naudojama skaičiuojant skirtumą.

  • Pasiūlymas galioja 10 dienų nuo pirkimo atlikimo.

  • Pasiūlymas galioja užsakymams/prekėms, išsiųstiems į paskirties vietas, esančias Europos Sąjungoje.

  • Pasiūlymas apsiriboja viena kompensacija vienam klientui per mėnesį.

Norėdami gauti kompensaciją:

  1. Užsisakykite pageidaujamą prekę iš DOLITASHOES.COM.
  2. Nusiųskite elektroninį laišką adresu: customer@dolitashoes.com ir jame nurodykite: (1) jūsų užsakymo numerį, (2) svetainės, kurioje radote prekę, URL ir (3) nurodymus, kaip rasti prekę.
  3. Gavusi Jūsų elektroninį laišką, DOLITASHOES.COM patikrins svetainę, kurioje radote mažesnę kainą, suteiks jums nuolaidą ir atsiųs elektroninį laišką, kuriame bus nurodyta naujoji bendra suma, kurią turite mokėti.

Siekdama užtikrinti šios programos sąžiningumą, UAB DOLITA, t. y. subjektas, kuriam priklauso ir kuris tvarko svetainę DOLITASHOES.COM, pasilieka teisę patvirtinti bet kokio internetinio mažmeninio prekybininko, kurio svetainė yra nurodyta kainų palyginimo prašyme, teisėtumą, naudojant visuotinai priimtus kriterijus.

 

Uždaryti